Redder Af Verden

Du kan blive medlem af Redder af Verden, medlemsskabet koster kr. 150,- pr. år.

Organisationen

Reddernes Faglige Klub København, i daglig tale kaldet RFK, er en fælles faglig klub for de ca. 800 Falck ansatte i Storkøbenhavn.
De Falck ansatte i Storkøbenhavn udgør medlemmerne i RFK, der er fordelt på 9 Falck stationer i hovedstadsområdet samt Falck Equipment.
Der er oprettet lokalafdelinger af RFK på alle stationerne. Stationerne er Hvidovre, Københavns Lufthavn (CPH), Tårnby, Lyngby, Gladsaxe, Gentofte, Tomsgårdsvej, Taastrup og Ballerup. Bestyrelsen i RFK udgøres af tillidsrepræsentanterne og deres suppleanter på de 9 stationer, Falck Equipment samt formanden for Branche7.
RFK arbejder tæt sammen med Branche 7 under 3F Københavns Chauffører, (Brandtjeneste, redningstjeneste og sygetransport).
Formanden for Branche 7 er hovedbestyrelsesmedlem i Chaufførernes Fagforening København hvor overenskomsten er forankret. I daglig tale CF.
RFK medlemmerne har deres egen overenskomst under CF, der geografisk dækker Storkøbenhavn.
RFK er således bindeled mellem RFK medlemmerne og fagforeningen.
RFK medlemmerne løser bl.a. opgaver inden for:
  • Ambulancetjeneste
  • Brandslukning
  • Autohjælp og vejservice
  • Siddende sygetransport
  • Liggende sygetransport
  • Assistance til fly-passagerer med nedsat mobilitet
  • Lager og logistik inden for redningsteknisk udstyr samt opsætning og servicering af alarmer
  • Øvrige opgaver inden for redderfaget, som Falcks Redningskorps måtte udføre, så som Dyreredning, Afdækningsopgaver mv.
Har du evt. spørgsmål om - eller til RFK, kontakt os venligst på kontakt@rfk-kbh.dk eller på telefon +45 40 26 67 12.
Med venlig Hilsen Henrik Andersen, Formand Reddernes Faglige Klub København

Samarbejdspartnere

Redder Af Verden