Reddernes Faglige Klub København

Organisationen

Reddernes Faglige Klub København, i daglig tale kaldet RFK, er en fælles faglig klub for de ca. 800 Falck ansatte i Storkøbenhavn.
De Falck ansatte i Storkøbenhavn udgør medlemmerne i RFK, der er fordelt på 9 Falck stationer i hovedstadsområdet samt Falck Equipment.
Der er oprettet lokalafdelinger af RFK på alle stationerne. Stationerne er Hvidovre, Københavns Lufthavn (CPH), Tårnby, Lyngby, Gladsaxe, Gentofte, Tomsgårdsvej, Taastrup og Ballerup. Bestyrelsen i RFK udgøres af tillidsrepræsentanterne og deres suppleanter på de 9 stationer, Falck Equipment samt formanden for Branche7.
RFK arbejder tæt sammen med Branche 7 under 3F Københavns Chauffører, (Brandtjeneste, redningstjeneste og sygetransport).
Formanden for Branche 7 er hovedbestyrelsesmedlem i Chaufførernes Fagforening København hvor overenskomsten er forankret. I daglig tale CF.
RFK medlemmerne har deres egen overenskomst under CF, der geografisk dækker Storkøbenhavn.
RFK er således bindeled mellem RFK medlemmerne og fagforeningen.

RFK medlemmerne løser bl.a. opgaver inden for:
  • Ambulancetjeneste
  • Brandslukning
  • Autohjælp og vejservice
  • Siddende sygetransport
  • Liggende sygetransport
Assistance til fly-passagerer med nedsat mobilitet.
Lager og logistik inden for redningsteknisk udstyr samt opsætning og servicering af alarmer.
Øvrige opgaver inden for redderfaget, som Falcks Redningskorps måtte udføre, så som Dyreredning, Afdækningsopgaver mv.
Har du evt. spørgsmål om - eller til RFK, kontakt os venligst på kontakt@rfk-kbh.dk eller på telefon +45 40 26 67 12.
Med venlig Hilsen Henrik Andersen, Formand Reddernes Faglige Klub København
Samarbejdspartner
Du kan blive medlem af Redder af Verden, medlemskabet koster kr. 150,- pr. år.
Image

Kontakt sekretær Stine for mail og telefon nummer på medlemmerne. 

Stine Düring SjørslevSekretærstine.sjorslev@3f.dk

Bestyrelsen

Henrik Andersen
Henrik AndersenFællestillidsrepræsentant
Kim Nielsen
Kim NielsenRegnskab, TR Teknik
Jørgen Heslou
Jørgen HeslouTR Glostrup
Jakob Oksby Eirfeldt
Jakob Oksby EirfeldtTR Gladsaxe & Sydhaven
Finn Juul Nielsen
Finn Juul NielsenTR Kastrup
Michael Lau Lauritsen
Michael Lau LauritsenTR Suppleant Kastrup
Claus Riemann
Claus RiemannTR Tårnby
Morten Andersen
Morten AndersenTR Suppleant Tårnby
Marie Holmen Thomsen
Marie Holmen ThomsenTR Tomsgården
Tommy Bruno Nielsen
Tommy Bruno NielsenTR Suppleant Tomsgården
Bente Baastrup
Bente BaastrupRH2/FAN omr.TR
John Hammer
John HammerBestyrelsesmedlem

Branche 7

John Hammer
John HammerFormand Branche 7
Kim Nielsen
Kim NielsenNæstformand Branche 7
Finn Juul Nielsen
Finn Juul NielsenKasserer Branche 7
Henrik Andersen
Henrik AndersenBestyrelsemedlem Branche 7
Bente Baastrup
Bente BaastrupBestyrelsemedlem Branche 7
Claus Riemann
Claus RiemannBestyrelsemedlem Branche 7

Sikkerhedsorganisation

Tommy Johansen
Tommy JohansenAMR for assistance i hele CF-området. Tommy er ansat på st. Farum.
Jan Thorn
Jan ThornAMR for Emergency i hele CF–området. Jan er ansat på st. Ballerup.
Christian Stærke
Christian StærkeAMR for ST-røret i hele CF-området. Christian er afløser primært på Tårnby.
Per Rasmussen
Per RasmussenAMR i lufthavnen
Johnny Johannesen
Johnny JohannesenAMR for Brand